A Hal - Szálka Horgászegyesület

2019. ÉVI HORGÁSZ RENDJE

 

Horgászegyesületünk kezelésében lévő Szálkai iszapoló tavon (víztér kód: 17-042-1-5) a Halgazdálkodási törvény 2013. CII. törvényben és a 133/2013.(XII.29.) VM rendeletben és azok módosításában foglaltak szem előtt tartásával lehet horgászni. Minden tagunk kötelessége ismerni és betartani, hiszen az minden magyar horgászra nézve kötelező érvényű. Tekintettel azonban arra, hogy a Törvény és végrehajtási utasítása lehetőséget biztosít számunkra a Halászati hatóság engedélyével az attól való eltérésekre, de csak a szigorítás irányában, horgászrendünket az alábbiak szerint állapítjuk meg:

1.       Általános szabályok

1.1.                Horgászvizünknél egyesületünk vagyonának, horgászaink zavartalan sportolási lehetőségének biztosítása érdekében társadalmi ellenőri (halőri) szolgálat működik, amelyet egyesületünk tagjai látnak el éves beosztás szerint. Megállapodás alapján a TOHOSZ halőrei hivatalosan ellenőrzik a horgászatot a parton. A társadalmi ellenőr (halőri) feladata a Hal - Szálka Horgászegyesület horgászrendjében megfogalmazottak maradéktalan betartása, betartatása, illetve az ebben foglaltak esetleges be nem tartásából keletkező anyagi stb. károkért való anyagi felelősség vállalása is. Társadalmi ellenőri (halőri) adminisztrálást követően kezdhető meg a horgászat, amennyiben a tónál nincs társadalmi ellenőr nincs horgászat sem (jegesedés, befagyás – kiolvadás időszaka).

1.2.                Tavon horgászcsónakot vagy más vízi járművet elhelyezni, használni tilos, kivéve a munkavégzés, mentés és orvhalászat-felderítés céljából rendszeresített halőri csónakot. Csak partról való horgászat engedélyezett, a gátról, a vízterületen lévő hidakról és a halőri csónakból horgászni tilos!

1.3.                 Járművel érkezők járművüket csak (halőrök is) a horgászháznál kialakított parkolóban rendezett feltételek mellett helyezhetik el. A tóparton csak a külön engedéllyel rendelkezők közlekedhetnek személygépkocsival, vagy motorkerékpárral, de kizárólag egyedül. Más horgász kiszállítása nem megengedett. Szabályszegés engedély visszavonással jár. A horgászok a felszerelések ki és beszállítását csak gyalogosan végezhetik, gépkocsi használata tilos, a halőr nem mérlegelhet.  

1.4.                 A horgászat a társadalmi ellenőrnél (halőr) történő bejelentkezéssel, beiratkozással kezdődik, illetve ugyanott kiiratkozással fejeződik be. A horgászhelyet addig elfoglalni nem lehet, míg a halőr beiratkozással be nem jegyeztette megérkezését. A horgásszal érkező más személy sem foglalhatja el a beírás előtt a horgászhelyet. Távozáskor a távozó horgász kartonjára a társadalmi ellenőrrel (halőr) be kell jegyeztetni a zsákmányolt halak mért súlyát, ami a fogási naplóban is szerepel, valamint a távozás időpontját (hónap, nap, óra, perc). A horgász ellenőrizze a beírás helyességét, mert vitás esetben a karton a mérvadó. A kartonokra történő be és kijelentkezést az éjszakai horgászat során, 2400 –kor meg kell ismételni (társadalmi ellenőrök). A halőr parton történő mozgása, ellenőrzése esetén az érkező horgász köteles megvárni a visszaérkezését.

1.5.                Egy napon belül a horgász egyféle címen horgászhat (saját tag, vagy napijegyes, vagy jogi tag, vagy tiszteletjegyes).  A horgász csak egy napi vagy tiszteletjegyet használhat fel naponta.

1.6.                A jogi tagok az egyesület által adott minta szerinti igazolást mellékelnek a horgászigazolványhoz. A jogi jeggyel horgászó személynek rendelkezni kell, érvényes saját horgásziratokkal és kitöltött igazolással, ezek nélkül nem horgászhat.

1.7.                A horgász köteles a horgásztó és környezetének tisztaságát megóvni és másokat erre szükség esetén figyelmeztetni. A horgászhelyen a horgászat megkezdése előtt köteles az ott fellelhető szemetet, illetve hulladékot összegyűjteni, azt a kihelyezett szemétgyűjtőbe, elhelyezni. Horgászata során a környezetében köteles a tisztaságot fenntartani.

1.8.                 Nemeshal kiemeléséhez kiemelő háló használata kötelező, amennyiben ennek mérete nem megfelelő, akkor vágó horoggal vagy kézzel kell a halat kiemelni.

1.9.                A horgász köteles a zsákmányolt halakat a horgászat befejezéséig (mérlegelésig és kijelentkezésig) az egyéb felszereléseitől (bot, etetőanyag, hátizsák, stb.) elkülönítetten, 1 db haltartó szákban, illetve szájbilincsen tárolni, melyet ellenőrzés során késedelem nélkül be tudjon mutatni.

1.10. A napi és turista horgászjegyesek, illetve a vendég horgászoknak a számukra rendszeresített dokumentumokat kell vezetni. Kötelesek elolvasni és betartani a részletes horgászrendben foglaltakat, amely a napjegy mellékletét képezi, illetve a horgászház előterében ki van függesztve.

1.11.  Minden sporttárs segítse a fegyelem megtartását és az egészséges horgászszellem kialakítását azzal is, hogy horgászat közben szomszédjait figyelemmel kíséri, szükség esetén figyelmezteti. A kifogott halat másnak átadni szigorúan tilos, ha nem akarja megtartani a horgász, vissza kell engedni az élőhelyére. Az egyesületi tulajdon sérelmére elkövetett károkozásról a társadalmi ellenőri szolgálatot lehetőség szerint azonnal értesíteni kell.

1.12. A fogási naplót az abban leírt szabályok szerint kell vezetni. A horgászokmányok vezetésénél a római számok használata szigorúan tilos!

1.13. A megfogott, és szákba helyezett halat azonnal be kell írni a fogási naplóba, csak ezt követően vethető be az aktuális készség.

1.14. A halak etetése kizárólag a horgászat ideje alatt lehetséges, maximum 5 kg etetőanyag használható fel, tilos a vödrös beetetés a jó vízminőség fenntartása érdekében.

1.15. A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét folyamatosan megvilágítani oly módon, hogy a horgászhely foglaltsága nagyobb távolságról is észrevehető legyen.

1.16. A horgász köteles olyan közel tartózkodni bevetett készségeihez, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. A bevetett készségek őrzésével mást megbízni nem szabad. Aki a horgászhelyét bármely okból és bármilyen rövid időre elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni, kivéve az élet- és vagyonbiztonságot, segítségadást.

1.17. Más horgász szerelékéhez nyúlni tilos, kivéve a merítést, ha kéri a horgász, de ekkor sem használhatja saját merítőhálót.

1.18. A vissza nem engedett halat később fogott más hallal KICSERÉLNI TILOS!

1.19. A horgászhelyen való elhelyezkedésben az érkezési sorrend az irányadó. A később érkezőknek a már ott lévőktől olyan távolságban kell elhelyezkedniük, hogy őket a horgászatban ne zavarják. A keresztbedobásokat kerülni kell!

1.20. Napijegy csak a tárgynapra érvényes az adott időszakra megállapított horgászrend szerint. Napijegy kizárólag a horgászháznál váltható az aktuális napon.

1.21. A parkoló mellett a befolyóig a vízparton a mozgáskorlátozottak számára biztosított horgászhelyeken a mozgáskorlátozottak elsőbbséget élveznek, kérésükre azt át kell engedni.

1.22. Halat elajándékozni a vízpart elhagyása után a fogási naplóba és kartonra rögzítés után lehetséges.

1.23. A horgászat befejezése után a megtartott halat el kell vinni, tilos a tóban tárolni. A halőr ajándék halat csak tanú jelenlétében fogadhat el, ezt az ügyeleti naplóban rögzíteni kell (a tanú is írja alá).

1.24. Horgásztavon kizárólag az általunk kiadott területi jeggyel (éves, napi), gyerek horgászengedéllyel (megye, országos) rendelkezők horgászhatnak. Megyei és országos versenyhorgászok edzésengedéllyel horgászatnak, de halat nem vihetnek el.

1.25. Gyermekhorgász világosodástól sötétedésig felnőtt felügyelete mellett horgászhat.

1.26. A tó horgászok által használt és kezelt területén szigorúan tilos járművet és más gépet mosni.

1.27. A tóparton csak a horgászháznál kialakított tűzrakóhelyen szabad tüzet rakni, melyet a sütés, főzés befejezését követően el kell oltani és az égési maradékot eltakarítani.

1.28. A fogás bemutatása a halőrnek teljes szereléssel együtt történik.

1.29. A horgászok ellenőrzésére jogosult az ügyeletes társadalmi ellenőr (halőr), a vezetőség, az ellenőrző és fegyelmi bizottság tagjai, igazolvánnyal rendelkező saját tagjaink és a TOHOSZ, NÉBIH, MOHOSZ hivatásos halőrei.

2.       Horgászidény

2.1.     A horgászszezon a hét minden napján február1-től január 31-ig tart, de befagyástól kiolvadásig szünetel, nincs lékhorgászat.

2.2.     A horgászat napi időtartama: 5 - 24 óra között.

3.       Telepített halfajok:

3.1.     Ponty, süllő, csuka, keszeg és széles kárász került és kerül telepítésre ez évben is.

4.       Tilalmi idő

4.1.     Általános fogási tilalom érvényes halkihelyezéseket követően 4 napig, napi és turistajegyesnek 6 napig. A telepítés időpontját a vezetőség a hirdetőtáblákon közzéteszi. A telepítés a tilalom első napján történik, az érdeklődők megtekinthetik a telepítés tényét. A tilalmi időben a halőrök sem horgászhatnak.

Előirányzott általános tilalmi idők:

·         február                  1 - 15 (horgászokmányok kiadása)

·         Március                11-14

·         Április                   15 - 18

·         Május                   27 – 30

·         Augusztus            12 – 15

·         Szeptember         16 – 19 között

4.2.     Faj szerinti tilalmi idő csuka esetén február 1 és március 31, süllő esetén március 1. és április 30. között, ponty esetén nincs tilalom (felmentés a Halgazdálkodási hatóságtól).

4.3.     Horgászati tilalom érvényes az egyesület éves az alábbi rendezvény-naptárában megadott napokon, amelyeket a vezetőség a hirdetőtáblákon is közzétesz.

·         Április 27. háziverseny, majális

·         május 04. Megyei horgásznap, Hal-Szálka meghívásos verseny

·         Június 15. „Tóparti parti”

·         Augusztus 3-4. 24 órás egyesületi csapat horgászverseny

·         Augusztus 11. Megyei verseny (TOHOSZ)

·         Augusztus 31. Falunap

·         Szeptember 1. Megyei verseny TOHOSZ)

·         Szeptember 15. Bálint feeder bajnokság

 

5.       Méret és mennyiségi korlátozások

5.1.     Horgászvizünkön a törvényben foglalt méretkorlátozások érvényesek.

5.2.     Teljes jogú és jogi jegyes horgász által megtartható NEMESHALAK mennyisége:

5.2.1.   Naponta 3 db, amelyből 3 db ponty, 2 db amur, süllőből és csukából maximum 2-2 db

5.2.2.   Havonta 8 db.

5.2.3.   Évente 40 db,

5.3.     Ifjúsági jegyes (saját tag) horgász által kifogható NEMESHALAK mennyisége:

5.3.1.   Naponta 2 db, amelyből 2 db ponty, 2 db amur, süllőből és csukából maximum 1-1 db

5.3.2.   Havonta 5 db.

5.3.3.   Évente 20 db,

5.4.     Napi jegyes felnőtt, turista és ifjúsági (felnőtt napijeggyel) horgász által kifogható NEMESHALAK mennyisége:

5.4.1.   Naponta 2 db, amelyből, 2 db lehet azonos fajtájú, süllőből és csukából maximum 1-1 db

5.5.     A telepítés követően felnőtt és jogi tagjaink 6 napig 2 db, míg az ifjúsági tagjaink 1 db nemeshalat vihetnek el naponta. Napi és turistajeggyel a tilalom feloldását követő vasárnapon, tiszteletjeggyel a tagoknak is engedélyezett időben lehet horgászni napi jegyes feltételekkel

5.6.     Vízre érvényes a megyei és országos Gyermek horgászengedély. Gyermekhorgász NEMESHALAT nem tarthat meg!

5.7.     Egyéb méretkorlátozás alá nem eső halak kifogható mennyisége a törvénytől eltérően összesen 3 kg/nap, saját felnőtt és jogi tagjain 60 kg/év, ifjúsági és saját gyerekeink 30 kg/év.

5.8.     A kifogott halak közül a törpeharcsát kötelezően el kell vinni, nem számít bele a napi kontingensbe, visszahelyezni tilos!

5.9.     A 60 cm-es vagy az annál nagyobb méretű ponty nem vihető el, kíméletes bánás mellett visszahelyezendő a tóba!

5.10. A horgász a napi, havi, éves kontingensét NEMESHALBÓL megfogta a horgászatot befejezi.

 

6.       Horgászfelszerelések és egyéb eszközök használata

6.1.     Tavon a következő horgászkészségek használhatók saját tagjaink, turista, jogi és napijegyes horgászok részére egyaránt:

6.1.1.   Gyermek horgász: 1 db horgászkészség, 1 db horoggal szerelve

6.1.2.   Ifi és turista horgász: 1 db horgászkészség, maximum 2 db horoggal szerelve

6.1.3.   Felnőtt horgász: 2 db horgászkészség, maximum 2-2 db horoggal szerelve

6.2.     A fenti horgászkészségek mellé más horgászfelszerelés használata TILOS!

6.3.     A Horgászegyesület területén, illetve vízterületen bármilyen Radar készülék és egyéb a víz alatti terület vizsgálatára alkalmas elektromos berendezés használata TILOS!

6.4.     A csali, az etető anyag, és a horog behordására alkalmas bármilyen önműködő, elektromos, illetve mechanikus berendezés használata TILOS!

6.5.     Pergetős horgászmódszer egész évben engedélyezett mások zavarása nélkül.

6.6.     Ebben az évben megkezdjük a törpeharcsa szervezett gyérítését, valamint a süllő szaporítását Balogh Attila (TOHOSZ) halászati szakmérnök, kishalász irányítása mellett. A kihelyezet törpeharcsa csapdák és süllőfészkek kezelése, bolygatása illetéktelenek részére tilos! A kihelyezett eszközök jól láthatóan megjelölésre kerülnek, a horgászat során kerüljük ezeket a helyeket.

7.       Fogási eredmények időszakos ellenőrzése

7.1.     A fogási eredményeket havi rendszerességgel ellenőrizzük, a fogási darabszám korlátot túllépő esetekben a vezetőség eredményfeltáró eljárást kezdeményez, és fegyelmi eljárást indít.

8.       Dokumentumok, hivatalos iratok használata

Egyesületünkben csak azok a személyek horgászhatnak, akik érvényes horgászigazolvánnyal, állami jeggyel és a vízterületre érvényes területi jeggyel, illetve gyerek horgászengedéllyel rendelkeznek.

A jogi tagok értelemszerűen kitöltött céduláját távozáskor a halőrnek le kell adni, aki lefűzi a rendszeresített irattartóba.

9.       A vezetőség gondoskodik arról,

9.1.     hogy a horgászrendet minden saját tag megkapja és a hirdetőtáblákon kifüggesztésre kerüljön.

 

 

Szálka, 2019. február 3.

 

 

                                                                                                                     Hal – Szálka Horgászegyesület